LEEGSTAND

Magazine cover

LEEGSTAND

‘Recycling’ van kantoorgebouwen

Ingrid van Gijzel
Districtmanager

0

‘Recycling’ van kantoorgebouwen

Ingrid van Gijzel
Districtmanager

0

‘Een stal als foodlaboratorium’

Rob Schraven
Agrofoodondernemer

0

‘Een stal als foodlaboratorium’

Rob Schraven
Agrofoodondernemer

0

‘Werk aan de winkel’

Gerard Schraverus
Centrummanagement Boxtel

0

‘Werk aan de winkel’

Gerard Schraverus
Centrummanagement Boxtel

0

3 betrokkenen aan het woord

Terug

Terug

Hoe groot is de leegstand in Brabant?
Bekijk de animatie.

Leegstand in beeld

Werk aan de winkel

Lees meer

Werk aan de winkel

Lees meer

vandalisme en inbraak uit. En ze
kunnen leiden tot verrommeling en
economische schade in een gebied.
Samen met betrokkenen roept de
provincie het probleem een halt
toe. Dat betekent per saldo geen
nieuwe winkelmeters meer erbij. En
waar nodig een kruis door plannen
voor nieuwe bedrijventerreinen.
Verder helpt de provincie bij
nieuwe bestemmingen voor lege
gebouwen. Winkels en kantoren
worden woningen. Boerderijen
veranderen in caravanstallingen
of minicampings. Maar er zijn ook
andere mogelijkheden. Op het gebied
van agrofood en duurzame energie
bijvoorbeeld. Brabant Magazine laat 3
betrokkenen aan het woord.

Een beetje leegstand is gezond
voor de doorstroming op de
vastgoedmarkt. Maar op dit moment
is de toename zorgelijk, zeker omdat
de vraag naar gebouwen alleen
maar verder afneemt. Vooral op het
platteland komen binnen 15 jaar naar
verwachting nog miljoenen kubieke
meters aan stallen en schuren leeg.
De oorzaak: steeds meer Brabantse
boeren stoppen met hun bedrijf. In
2030 gaat het om ongeveer 1 op de 4
boerderijen.

Verrommeling
Leegstaande gebouwen lokken

In Brabant staat zo’n 15% van de gebouwen leeg.

Toename
leegstand zorgelijk

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Het aantal vierkante meters van 2.500 voetbalvelden. In die orde van grootte moet je denken bij de leegstand in Brabant. Net als de rest van Nederland kampen we ook hier met een groeiend aantal leegstaande winkels, bedrijven, kantoren, boerderijen, kloosters en kerken. Reden voor de provincie om met de ‘Brabantse aanpak leegstand’ deze tendens een halt toe te roepen.

Brabant roept
leegstand halt toe

DE STAND VAN

Ruimte

x

x

x

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Eindhoven is er koploper in: lege kantoren ombouwen
tot woningen. In de stad werden al 2.210 woonruimtes
gerealiseerd door ‘recycling’, bijna de helft van alle nieuwe
woningen. Hiermee staat Eindhoven aan kop na Amsterdam.
Woningcorporatie Woonbedrijf is 1 van de actieve partijen.
“Begin vorig jaar zijn we van 4 locaties verhuisd naar 1 nieuw
kantoor”, vertelt districtsmanager Ingrid van Gijzel. “2 oude
kantoorpanden leeg laten staan was natuurlijk geen optie.”

Betaalbare huurwoningen
Een woonfunctie lag voor de hand. Aan de Europalaan gaat
het om 48 kleine appartementen, aan de Willemstraat om 101
studio’s. “Allemaal woningen voor jongeren, een doelgroep die
schreeuwt om betaalbare huurwoningen”, aldus Van Gijzel.
“We huisvesten ook ‘spoedzoekers’: mensen in een sociale
noodsituatie. Dit sluit aan bij het flexwonen dat in Eindhoven is
geïntroduceerd.” De huurprijs van de woningen voor jongeren
ligt onder de huurtoeslaggrens van € 403.

Recycling’ van
kantoorgebouwen

x

x

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

In 2030 staat in Brabant 6 miljoen m² aan schuren en stallen
leeg. Het merendeel van de Vrijkomende Agrarische Bebouw-
ing (VAB’s) wordt gesloopt. Een klein deel komt in aanmerking
voor herbestemming. De provincie werkt mee aan vernieuw-
ende oplossingen. Bijvoorbeeld voor specifieke startups,
zoals Schraven Food Consultancy in Boxmeer. “Of het nu gaat
om het maken van een nieuwe bitterbal of het E-nummer vrij
maken van een vleesproduct, op het gebied van product-
ontwikkeling bieden wij bedrijven een totaalconcept. Van
smaakontwikkeling tot etikettering”, vertelt Rob Schraven.
Momenteel moet de agrofoodondernemer het doen met een
uit de kluiten gewassen keuken als werkplek. Een stal als
foodlaboratorium ziet hij wel zitten.

Ruimte voor ideeën
“De ambiance van zo’n plattelandsplek creëert beleving rondom
een product. Kijk maar naar de Parmaham uit Italië. Bovendien
geeft zo’n locatie letterlijk en figuurlijk ruimte voor ideeën. Zie
het als een onafhankelijke speeltuin voor vleesproductie, waar
ik ook workshops kan geven en streekproducten kan maken en
verkopen.”

Een stal als
foodlaboratorium

x

x

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

‘Samen hart voor de zaak!’ Onder dit motto pakt de provincie
winkelleegstand aan. Het centrum van Boxtel is als 1 van
de 4 praktijkvoorbeelden aangemerkt. “Met 20% leegstand
tegenover het landelijke gemiddelde van 10% hebben we
hier een serieus probleem”, vertelt Gerard Schraverus van
Centrummanagement Boxtel. “Willen we het centrum weer
bruisend maken, dan is er heel wat werk aan de winkel.”

Consument centraal
Consumenten, winkeliers, horeca, vastgoedondernemers,
gemeente en provincie hebben de krachten gebundeld. “De
consument verandert. Dat betekent dat wij ons ook anders
moeten positioneren”, aldus Schraverus. “Een van de
verfrissende aanbevelingen van Avans-studenten was om onze
doelgroep beter te duiden. Bijna de helft van de Boxtelaren
koopt zijn schoenen liever online of in de stad, dan in Boxtel.
Als je dat weet, kun je daarop inspelen. Uitgangspunt is dat we
er samen beter van worden.”

Werk aan de winkel

x

x

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/leegstand/cijfers-leegstand-in-brabant.aspx

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/leegstand/cijfers-leegstand-in-brabant.aspx

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/leegstand/cijfers-leegstand-in-brabant.aspx

Brabant Magazine 26 | GLADHEID

Brabant Magazine 26 | INTERACTIEF

Technology by MagStream Real Time Publishing