GLADHEID

Magazine cover

GLADHEID

BRABANT EN GLADHEIDSPREVENTIE

BRABANT EN GLADHEIDSPREVENTIE

Brabant telt 560 km aan provinciale wegen.

Er ligt 750 km fietspad van de provincie.

Tijdens een gemiddelde winter gaat er
6.000 ton zout doorheen.

Voor een gemiddelde winter is 560 ton
pekelwater nodig.

Aantal betrokken medewerkers: 130

BRABANT EN GLADHEIDSPREVENTIE

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Om zo weinig mogelijk zout in de natuur terecht te
laten komen, zijn de strooiwagens uitgerust met
een speciale strooitechniek. Pijs: “Droog zout wordt
vlak vóór het strooien gemengd met pekelwater
(zout opgelost in water, red.). Door de vochtigheid
‘kleeft’ dit mengsel aan het wegoppervlak. Dat
voorkomt te veel wegwaaien naar de berm.”

Kwakkelwinter
“Met een kwakkelwinter, zoals de laatste jaren
met veel neerslag en nachttemperaturen rond het
vriespunt, moeten we wel zo’n 50 keer eropuit”,
aldus Pijs. “Met een strenge winter hebben we veel
droog weer en dan is dat soms maar 15 keer.”

Speciale strooitechniek

Terug

Terug

actie bij sneeuwval duurt ongeveer
4 uur en als het lang door blijft
sneeuwen soms wel 12 uur”,
vertelt Pijs, die naar eigen zeggen
weinig slaap nodig heeft.

Weinig respect
“Je ziet dan regelmatig auto’s
die van de weg zijn geraakt. We
melden dat aan de steunpunt-
coördinator, maar we mogen
niet actief helpen. Mensen rijden
ook bij gladheid veel te hard. En
daarbij hebben ze nog veel te vaak
weinig respect voor de strooiers.
We worden gewoon ingehaald,
afgesneden; je gelooft het niet!”

Een weerbureau geeft aan de pro-
vinciale afdeling Beheer en Onder-
houd de kans op gladheid door.
Een weerkundige belt vervolgens
de dienstdoende gladheidscoördina-
toren om verwachtingen en even-
tuele risico’s te bespreken. Mede
aan de hand van een gladheids-
meldsysteem op internet en over-
leg met Rijkswaterstaat en de grote
gemeenten (Eindhoven, Breda,
‘s-Hertogenbosch) wordt besloten,
of, en zo ja hoe laat en met welke
middelen de provincie gaat strooien.
Vóór 3 uur ’s nachts valt het besluit;
3 uur later moeten alle provinciale
wegen gestrooid zijn. “Een strooi-

Weinig slaap nodig

Speciale strooitechniek

Lees meer

Speciale strooitechniek

Lees meer

Terug

Terug

Gladheidsbestrijding is ‘serious business’.
De provincie heeft er een heus strooiplan
voor, waar wekelijks 2 en in totaal 11
calamiteitencoördinatoren verantwoordelijk voor
zijn. Over serieus gesproken: “Waar je vroeger
vooraf nog weleens een sneeuwballengevechtje
hield, krijg je nu een forse boete als je 5 minuten
te laat bent”, aldus Pijs.

Steunpunten
Brabant kent 5 provinciale steunpunten (Uden,
Helmond, Eethen, Oud-Gastel, Westerhoven) en 2
steunpunten samen met Rijkswaterstaat (Breda en
Oirschot). In Breda wordt het steunpunt ook met de
gemeente gedeeld. Met man en macht werken 130
gecertificeerde medewerkers om de provinciale
wegen veilig te houden. In totaal telt Brabant 560
kilometer aan provinciale wegen.

‘Serious business’

Weinig slaap nodig

Lees meer

Weinig slaap nodig

Lees meer

Terug

Terug

Ook vanuit het steun-
punt in Uden wordt
met man en macht
gewerkt aan gladde
wegen.

Ook de provincie, als beheerder van de provinciale
wegen, doet actief aan gladheidsbestrijding.
Richard Pijs rijdt op het moment dat wij hem
spreken een wegvak van ruim 75 kilometer.
Gevaarlijke punten, zoals ‘hangende bochten’,
krijgen een extra behandeling. Hij heeft duidelijk
hart voor de zaak.

Winterrooster
“Het gaat niet alleen om het strooien”, vertelt
hij. “De werkzaamheden starten direct na
de winter met onderhoud van het materieel,
contractafspraken met de leveranciers,
vervoerders en een weerbureau. Het winter-
rooster gaat begin oktober al in.”

Niet alleen gemeenten en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor veilige wegen in de winter.

Veilige wegen

‘Serious
business’

Lees meer

‘Serious
business’

Lees meer

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

Bij nacht en ontij strooit Richard Pijs zout en
pekel voor de provincie. Al 18 jaar. Dat doet
hij vanaf steunpunt Breda, beter bekend als
het Pekelpaleis. Op de nieuwe strooiers,
gevuld met 10 ton strooimengsel, zit een
handig apparaatje dat geprogrammeerd is
op het te strooien wegvak. “Strooibreedte
en hoeveelheid zijn exact afgepast. Een kind
kan de was doen”, zegt Pijs, terwijl hij in zijn
spiegel kijkt.

VAN HET ZOUT

DE MANNEN

Gladheidsbestrijding

Provincie

x

x

x

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegbeheer/gladheidsbestrijding.aspx

Brabant Magazine 26 | DESIGN

Brabant Magazine 26 | LEEGSTAND

Technology by MagStream Real Time Publishing