PEELVENEN

Magazine cover

PEELVENEN

Omvangrijk project
Het omvangrijke project wordt uitgevoerd door
Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant, in
samenwerking met de provincie Limburg,
waterschap Aa en Maas en waterschap Peel en
Maasvallei. Met geld van de provincies Noord-Brabant
en Limburg en een bijdrage van LIFE+, het Europese
fonds voor Natura 2000-gebieden.

Met welk stukje Peel ik het meeste op heb? Met een
stukje dat ‘het Elfde’ heet”, zegt boswachter Wouters
resoluut. “Daar heb je een heel mooi plassengebied.
Er gaat een klein paadje tussendoor en daar krijg je
echt het gevoel dat je in De Peel bent, in die
weidsheid, in die uitgestrektheid.”

Favoriete stukje Peel

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Terug

Terug

Wie doet wat?

Lees meer

Lees meer

Wie doet wat?

Omzichtigheid en
samenwerking

waarden, de bescherming
van dassenburchten, gladde
slangen en andere bestaande natuurwaarden. Samen
met hen maken we ook inrichtingsplannen.” In totaal
zijn er bij dat gezamenlijke
proces ongeveer 50 mensen betrokken. Om te benadrukken
dat er veel meer gaat gebeuren
in het gebied, worden alweer
nieuwe plannen voor de toekomst gemaakt.

“Samen met dorpsraden, cultuurhistorische verenigingen, landbouwers, recreatieve organisaties, natuurorganisaties
en andere belanghebbenden
praten we over van alles.”

Inrichtingsplannen
“We praten over rijroutes
en verkeersveiligheid,
voorkomen van water- en muggenoverlast, rekening
houden met cultuurhistorische

“Voor ons zijn die omzichtigheid en samenwerking met de omgeving erg belangrijk”, zegt Albert Vrielink van Waterschap Aa en Maas.

Terug

Terug

Samen maken we ook inrichtingsplannen’

Albert Vrielink

Een uitleg in 90 seconden video.

Hoe ontstaat hoogveen?

Soort vergiet
Het gebied met zijn sloten en kanalen is net een
soort vergiet geworden. Hoogveen heeft voldoende
water nodig. Om het te behouden moet je die lekken
tegengaan door kades aan te leggen en sloten af te dichten. Hierdoor blijft het water zo lang mogelijk
in het gebied en kan het hoogveen zich weer
langzaamaan herstellen. Dat gebeurt met grote
omzichtigheid, om flora en fauna niet onnodig te verstoren en cultuurhistorie zichtbaar te houden.

De Peel was vroeger een moerasgebied, heel
open en wijds”, vertelt boswachter Wouters. “Toen
alle turf was afgestoken, kregen bomen alle ruimte
omdat het toen droge grond was geworden. Dan
kan het veen niet tot ontwikkeling komen.”

De Peel was
moerasgebied

Terug

Terug

‘Omzichtigheid en
samenwerking’

Lees meer

Lees meer

‘Omzichtigheid en
samenwerking’

De Peel was
moerasgebied

Lees meer

Lees meer

De Peel was
moerasgebied

Gedroogd hoogveen
als brandstof

hoogvenen van vroeger is nu
vrijwel niets meer over. Hoog-veengebieden zijn in Nederland
erg zeldzaam geworden.

Verbossen
Als we niets doen, verdwijnt het
hoogveen helemaal en nemen
berken en het pijpenstrootje de
ruimte in. “Dan zal het gebied
steeds verder verbossen”, stelt
boswachter Mirjam Wouters van
Staatsbosbeheer.

Het gebied staat bekend om
zijn hoogveen. Hoogveen
wordt in honderden jaren tijd gevormd door veenmos. In de middeleeuwen werd ontdekt dat gedroogd hoogveen (turf) goed bruikbaar was als brandstof.
Men maakte slootjes om het
gebied droog te leggen. De turf werd afgestoken, te drogen
gelegd en via de gegraven
kanalen afgevoerd. In de 19e
eeuw werd het turfsteken grootschalig. Van de weidse

De Peel is een gebied op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Grofweg gelegen in de driehoek Deurne, Weert, Venlo.

Terug

Terug

‘Als we niets doen, verdwijnt het hoogveen helemaal en nemen berken en het pijpenstrootje de ruimte in

Mirjam Wouters

Lees meer

Lees meer

De Peel: bezongen door Guus Meeuwis, beschreven door Toon Kortooms. En beroemd geworden door
de 3 hoogveengebieden Deurnsche Peel, Mariapeel
en de Groote Peel. Unieke stukken natuur, waar bijzondere plant- en diersoorten voorkomen. De
natuur in deze gebieden wordt bedreigd doordat er
te veel water uit het gebied weglekt. Tijd voor actie.
En dus is het even druk in De Peel.

keert terug...

VEEN

HOOG

Natuur

x

x

x

A2 bij Boxtel:
De oudste, aangelegd door
Rijkswaterstaat.

N324 en A50 bij Maashorst:
2 bruggen, waarvan 1 van de
provincie en 1 van Rijkswaterstaat.

N396 en A2 bij Groote Heide:
2 bruggen, waarvan 1 van de
provincie en 1 door de provincie
aangelegd voor Rijkswaterstaat.

N261 nabij De Efteling:
Westloonse Wissel, aangelegd door
de provincie.

A67 op grens Nederland en België:
Kempengrens, aangelegd door
Nederland en Vlaanderen.

A16 Breda:
Vanwege de weg er doorheen geen
officiële natuurbrug.

De Brabantse
natuurbruggen

x

x

http://www.brabant.nl/peelvenen

Brabant Magazine 26 | REIS

Brabant Magazine 26 | DESIGN

Technology by MagStream Real Time Publishing